Regulamin

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Paperlina Ewelina Kucman, Kowalewko 35, 06-445 Kowalewko, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.paperlina.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
§ 1. Definicje
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://paperlina.pl/regulamin/
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://paperlina.pl
§ 2. Postanowienia wstępne
Sprzedawca prowadzi sprzedaż papeterii ślubnej i okolicznościowej. Sprzedawca oferuje personalizację większości dostępnych w ofercie produktów. Personalizacja polega na wykonaniu produktu według projektu przygotowywanego indywidualnie dla Kupującego.
Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu lub osobiście w swojej siedzibie.
Kontakt z działem obsługi klienta możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@paperlina.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 881 232 394 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
§ 3. Sklep i usługi świadczone drogą elektroniczną
Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
dostęp do Internetu,
standardowy system operacyjny,
standardowa przeglądarka internetowa,
posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.
Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@paperlina.pl .  W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
Kupujący ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupionych Towarów w Sklepie Internetowym.
Dokładamy starań, aby opinie publikowane na naszej stronie pochodziły od klientów, którzy zakupili nasze produkty.
Opinie nie są publikowane automatycznie, podlegają naszej moderacji. Opinie naruszające przepisy prawa oraz zasady etykiety nie będą publikowane.
Nie przewidujemy jakichkolwiek rabatów, w zamian za opinię; nie opłacamy osób wystawiających opinie.
Nie wszystkie opinie, które otrzymujemy, podlegają publikacji. We własnym zakresie decydujemy, czy daną opinię chcemy opublikować.
Opinie można dodać bezpośrednio pod produktem który się nabyło – po podanym adresie e-mail weryfikujemy czy z danego adresu nastąpił zakup w naszym sklepie.
Sprzedający nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
§ 4. Składanie zamówienia za pośrednictwem Sklepu
W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia oraz ich ilość, wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”,
przejść do kasy,
wybrać sposób dostawy zamówienia,
złożyć stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów,
kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”.
Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie”, Kupującemu zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia Kupujący otrzyma również na swój adres e-mail.
Etapy i czas realizacji dostępne są tutaj: https://paperlina.pl/jak-zamowic/ . W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
§ 5. Płatność
W przypadku produktów personalizowanych i niepersonalizowanych, jedyną dopuszczalną metodą płatności jest płatność z góry przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Dokonanie płatności jest warunkiem przekazania zamówienia do realizacji.
§ 6. Realizacja zamówienia – produkty niepersonalizowane
Jeżeli przedmiotem zamówienia są produkty niepersonalizowane, produkty zostaną wysłane do Kupującego w ciągu 10 dni roboczych od dokonania zapłaty za zamówienie.
§ 7. Realizacja zamówienia – produkty personalizowane
Jeżeli złożone przez Kupującego zamówienie dotyczy produktów, które mają zostać wykonane według projektu indywidualnie przygotowanego dla Kupującego, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaakceptowaniu przez Kupującego projektu, ostatecznych warunków realizacji zamówienia oraz po dokonaniu przez Kupującego zapłaty z góry całej kwoty należnej Sprzedawcy z tytułu umowy.
Czas realizacji zamówienia wynika z ostatecznych warunków zamówienia zaakceptowanych przez Kupującego. Maksymalny czas realizacji wynosi 10 dni roboczych. Składając zamówienie należy zawsze brać pod uwagę maksymalny czas realizacji zamówienia. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy paczki przez kuriera.
Zrealizowane zamówienie, tj. spersonalizowane produkty zostaną wysłane do Kupującego, a jeżeli Kupujący wybrał odbiór osobisty, będą dostępne do odbioru w siedzibie sklepu stacjonarnego Sprzedawcy ( Kowalewko 35, 06-445 Kowalewko).
Kupujący powinien sprawdzić paczkę w obecności kuriera czy nie została uszkodzona przez firmę przewozową, a w przypadku gdyby przesyłka była uszkodzona spisać protokół reklamacyjny.
§ 8. Dostawa
Jeżeli zamówione produkty mają zostać dostarczone pod adres podany przez Kupującego, dostawa zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba, że strony ustalą odmiennie. Koszt dostawy wliczany jest w kwotę płatności za zamówienie.
§ 9. Zastrzeżenia techniczne
Z powodu różnych specyfikacji technicznych wyświetlaczy, których kupujący używają do podglądu projektów oraz zdjęć wszystkie prezentowane na stronie i podczas składania zamówienia kolory mogą w różnym stopniu odbiegać od tych oglądanych bezpośrednio przez klienta.
Wydruk na różnych rodzajach papieru może się różnić między sobą kolorami i intensywnością.
Personalizacja produktów na podstawie przesłanej listy gości odbywa się w sposób automatyczny. Błędy na liście gości mogą zostać niezauważone. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku personalizowanej części zaproszeń, jeżeli te błędy znajdowały się w tekście przesłanym przez klienta.
Rozmiar zaproszeń ślubnych może się różnić od podanego w specyfikacji o +/- 2 mm.
Wstążki wiązane na zaproszeniach ślubnych nie są odporne na strzępienie się końców, chyba że ustalono inaczej.
Firma „Paperlina” zastrzega sobie prawo do umieszczenia na odwrocie( na ostatniej stronie) zaproszeń ślubnych swojego logotypu. Grafika umieszczana jest przy dolnej krawędzi na środku strony.
§ 10. Odstąpienie Konsumenta od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Wszystkie produkty dostępne w sklepie są produktami nieprefabrykowanymi, w związku z czym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
§ 11. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

W celu zareklamowania zakupionego produktu należy powiadomić Nas drogą elektroniczną na adres: kontakt@paperlina.pl, w tytule maila wpisując „Reklamacja” oraz opisując powody i przyczynę reklamowanego towaru.

Następnie reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji prześlij na adres:

Paperlina Ewelina Kucman

Kowalewko 35

06-445 Strzegowo

tel. +48 881-232-394

z dopiskiem „Reklamacja”

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. Poinformujemy Cię  o sposobie załatwienia reklamacji.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

Reklamacji nie podlegają: 

– błędy leżące po stronie klienta  tj. nieprawidłowa data, brak prawidłowej odmiany imion i nazwisk, miejscowości

– błędy, nieprawidłowości po akceptacji projektu wstępnego tzn: w przypadku zaakceptowania projektu wstępnego z błędną np. datą.
Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod https://paperlina.pl/paperlina-formularz-reklamacyjny.docx, jednak nie jest to obowiązkowe.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
§ 12. Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności, która znajduje się pod następującym adresem:

Polityka Prywatności


§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 14. Pozostałe postanowienia
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2023 r.

 

 

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę ​​witrynę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Shopping cart

close